Meer dan 800 merken
800.000 actieve klanten
30-dagen retourbeleid

Gegevensbeschermingverklaring voor het aanbod van BIKE24

Gegevensbescherming en veiligheid

De bescherming van je persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. BIKE24 houdt zich bij de verwerking van deze gegevens strikt aan de toepasselijke bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie en de gegevensbeschermingswetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. 
Met deze gegevensbeschermingsverklaring informeren we je over de gegevens die we op onze websites verzamelen, de doeleinden waarvoor we deze gegevens verwerken, de ontvangers aan wie we gegevens kunnen doorgeven, de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, de duur van de gegevensopslag, de personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en je rechten.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van art. 13 lid 1 a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de

BIKE24 GmbH 
Breitscheidstr. 40 
01237 Dresden
Telefoon NL: +31 (0)2 049 908 74
Telefoon BE: +32 (0)2 273 21 94
E-mail: datenschutz(at)bike24.net

Als je contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, gebruik dan de volgende contactgegevens:
Breitscheidstr. 40 
01237 Dresden
E-mail: datenschutz(at)bike24.net 

2. Specifieke informatie over de gegevensverwerking

2.1. persoonsgegevens

Art. 4 Nr. 1 AVG definieert persoonsgegevens als alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, creditcardnummer.

2.2. Gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst

Wanneer u een bestelling plaatst bij BIKE24, hebben wij persoonlijke gegevens nodig voor de verwerking van de aankoop, inclusief de verzending van uw bestelde artikelen, de verwerking van retourzendingen of klachten. Specifiek hebben we informatie nodig over: Naam, adres, e-mailadres en eventuele betalingsgegevens. Uw e-mailadres is nodig om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen, u te informeren over de verzending van uw artikelen of om contact met u op te nemen. De gegevensverwerking vindt dus plaats met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

U kunt ook contact opnemen met BIKE24 voordat de overeenkomst is gesloten en ons een vraag per e-mail sturen, bijvoorbeeld om advies van ons te krijgen. In dat geval verwerken wij de van u ontvangen gegevens, zoals e-mailadres en naam, indien van toepassing, met het oog op het uitvoeren van een precontractuele maatregel.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of de uitvoering van een precontractuele maatregel naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene is Art. 6 lid 1 b) AVG.

Om uw bestelling te verwerken, geeft BIKE24 persoonsgegevens door aan dienstverleners zoals betaaldienstverleners (waaronder banken, PayPal, Amazon Pay, creditcardmaatschappijen) en verzenddienstverleners (waaronder DHL, DPD, Hermes, expediteurs) voor zover dit nodig is om uw overeenkomst uit te voeren. Het is ook mogelijk om de goederen door te geven aan een leverancier die ze rechtstreeks aan u levert. De verstrekte gegevens mogen door de ontvanger alleen worden gebruikt om zijn taak te vervullen. Elk ander gebruik is niet toegestaan.

Wij bewaren de voor de afwikkeling van het contract vereiste gegevens tot het verstrijken van de wettelijke garantietermijnen.

Wij bewaren de commercieel en fiscaal vereiste gegevens volgens de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen overeenkomstig § 257 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en § 147 van het Duitse Belastingwetboek (AO), in principe gedurende een periode van 10 jaar.

Persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de uitvoering van precontractuele maatregelen worden binnen 12 maanden gewist indien er geen overeenkomst is gesloten.

2.3. ParcelLab

BIKE24 gebruikt de dienstverlener parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 München, om klanten te informeren over de verzending van hun bestelde goederen en ook om informatie over de verzendstatus te sturen. Om dit mogelijk te maken, geeft BIKE24 bestelgegevens door aan parcelLab, met inbegrip van persoonsgegevens die nodig zijn voor de levering van de dienst door parcelLab. Dit omvat onder meer naam, aanspreekvorm, adres, e-mailadres, bestelnummer. ParcelLab werkt in het kader van de gegevensverwerking in opdracht in de zin van art. 28 AVG voor BIKE24. ParcelLab is contractueel verplicht de bescherming van uw gegevens te waarborgen door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1b) AVG evenals art. 28 AVG.

Aanvullende informatie is te vinden in het privacybeleid van parcelLab: https://parcellab.com/en/privacy-policy 

2.4. Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor de BIKE24 nieuwsbrief als onderdeel van het bestelproces of apart via onze winkelpagina. We gebruiken de double opt-in procedure om uw verzoek te bevestigen. D.w.z. U ontvangt van ons een e-mail met een link waarmee u, als eigenaar van het e-mailadres, uw aanmelding voor de nieuwsbrief kunt bevestigen. Pas na deze bevestiging is het abonnement op de nieuwsbrief compleet.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor reclamedoeleinden nadat u zich hebt ingeschreven voor de BIKE24-nieuwsbrief. Wij bewaren uw e-mailadres en de taal waarin u de BIKE24-webshop gebruikt.

Als u toestemming hebt gegeven voor gepersonaliseerde reclame, verwerken wij met het oog op de personalisering van onze nieuwsbrief en onze reclame e-mails ook trackinggegevens over uw gebruikersgedrag bij een bezoek aan onze webwinkel, waaronder gegevens over gedane of geannuleerde aankopen en bij gebruik van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen wij het door u gebruikte e-mailadres gebruiken om uw bestelgeschiedenis en de opgeslagen gegevens over individuele door u geplaatste bestellingen (bv. uw adres, uw winkelwagentjes of uw koopgedrag) in te zien. Verder slaan wij gegevens op over uw interesses, uw aanspreekvorm, uw naam en uw geboortedatum, indien en voor zover u deze optionele informatie hebt verstrekt in het kader van de inschrijving voor de nieuwsbrief.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG. Gegevensverwerking vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

De verzending van de nieuwsbrief en de opslag en administratie van bovengenoemde gegevens worden uitgevoerd door de provider CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland en Emarsys eMarketing Systems GmbH, Märzstrasse 1, 1150 Wenen, Oostenrijk. Deze aanbieders werken in het kader van de gegevensverwerking in opdracht in de zin van art. 28 AVG voor BIKE24. Zij zijn contractueel verplicht de bescherming van uw gegevens te waarborgen door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Verder worden de bovengenoemde gegevens niet aan derden doorgegeven.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Elke nieuwsbrief bevat hiervoor een afmeldlink. Wanneer u de afmeldlink gebruikt, wordt de nieuwsbrief voor uw e-mailadres onmiddellijk opgezegd. Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]. De aan uw e-mailadres gekoppelde gegevens kunnen tot drie jaar nadat u zich hebt afgemeld worden bewaard om redenen van bewijsvoering en ter verdediging tegen juridische claims. Het betreffende record wordt dan automatisch verwijderd. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG.

U kunt uw toestemming geheel of gedeeltelijk intrekken. U hebt met name de mogelijkheid om uw toestemming voor het personaliseren van onze nieuwsbrief per e-mail aan [email protected] in te trekken. Als u uw herroeping beperkt tot personalisatie, mogen wij u alleen onze algemene nieuwsbrieven sturen.

Bovendien slaan wij de registratiegegevens op als onderdeel van de double opt-in-procedure. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens is art. 6 lid 1 f) AVG. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om een bestaande toestemming te bewijzen. Dit is het noodzakelijke legitieme belang.

2.5. Klantenaccount

U hebt de mogelijkheid om een BIKE24-klantenaccount aan te maken. Deze met een wachtwoord beveiligde persoonlijke toegang biedt u een reeks nuttige functies, waaronder het bekijken van uw bestellingen van de afgelopen 2 jaar, het bekijken en downloaden van uw facturen, het beheren van persoonlijke klantgegevens, het toevoegen en bewerken van verschillende leveringsadressen, het opslaan van een standaard betaalmethode en het maken van een persoonlijk notitieblok of verlanglijstje. 
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG. Gegevensverwerking vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming. De in de klantenrekening opgeslagen gegevens worden bewaard zolang uw toestemming bestaat. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Een informele kennisgeving aan de in punt 1 genoemde contactgegevens is hiervoor voldoende. In geval van intrekking van de toestemming wordt uw klantenaccount inclusief de daarin opgeslagen gegevens verwijderd.

2.6. eTermin Online afspraken maken

BIKE24 biedt haar gebruikers de service van de provider eTermin GmbH, im Wiesengrund 8, CH-8304 Wallisellen, Zwitserland, om klanten en bezoekers van de winkels 'BIKE24 Service Point Dresden' en ‘BIKE24 Service Point Berlin’ in staat te stellen online afspraken te maken. Bij het gebruik van deze boekingstool worden de volgende persoonsgegevens als verplichte gegevens verzameld en door ons verwerkt: Aanspreekvorm, naam, telefoonnummer en e-mailadres en het ingevoerde afspraakverzoek. Deze informatie is nodig voor de coördinatie van afspraakverzoeken. Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die u in het vrije tekstveld invoert. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd nadat wij uw afspraakverzoek hebben behandeld. Uw afspraakverzoek wordt regelmatig afgehandeld wanneer u onze winkel bezoekt of zelf een geboekte afspraak afzegt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 (1) zin 1 f) AVG in verband met ons gerechtvaardigd belang om u de mogelijkheid te bieden een afspraak te boeken en om afspraakverzoeken te kunnen coördineren met het oog op een betere voorbereiding van klantbezoeken aan onze winkel.

Voor zover de provider eTermin GmbH toegang heeft tot uw persoonsgegevens, handelt deze provider voor ons als verwerker in de zin van art. 28 AVG. Hij mag uw gegevens alleen volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden verwerken. De aanbieder is gevestigd in Zwitserland, waarvoor de Europese Commissie bij besluit van 26.07.2000 heeft vastgesteld dat er sprake is van passende bescherming van persoonsgegevens. Dit besluit blijft geldig, ook na de inwerkingtreding van de AVG. U kunt een kopie aanvragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

2.7. SMARTFiT Online Sizing

Om u in onze online shop optimaal te kunnen adviseren en u fietsen aan te bieden die bij uw maten passen, hebt u de mogelijkheid om uw lengte en geslacht alsmede uw arm- en beenlengte op te geven via de online maattool SMARTFiT (klik op 'Maat berekenen' in de maatinstellingen op de detailpagina van elk fietsproduct). SMARTFiT berekent vervolgens de juiste fietsmaat voor u en controleert of de gewenste fiets in deze maat (of een geschikt alternatief) beschikbaar is in onze online shop. 

Om te voorkomen dat u uw gegevens binnen korte tijd opnieuw moet invoeren, slaat SMARTFiT uw gegevens samen met een sessie-ID kort op in het lokale geheugen van uw browser (Local Storage). De gegevens worden na vier uur inactiviteit gewist. 

Wij kunnen de gebruiksfrequentie van het instrument via SMARTFiT evalueren, maar uit de evaluatie kunnen geen conclusies over natuurlijke personen worden getrokken.

SMARTFiT is een dienst van Radlabor GmbH, Heinrich-von-Stephan-Str. 5c, 79100 Freiburg, Duitsland. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op servers in Duitsland. Verdere informatie over de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van de tool vindt u ook in de mededeling van de aanbieder over gegevensbescherming.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van gegevens in en het lezen van gegevens uit de lokale opslag is § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons hoger gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 f) AVG om u geschikte fietsen te kunnen voorstellen en een geoptimaliseerde winkelervaring in onze online shop mogelijk te maken. Ons legitieme belang weegt zwaarder dan uw eventuele tegenstrijdige belangen, met name omdat de gegevensverwerking alleen plaatsvindt wanneer u de tool actief gebruikt.

2.8. Microsoft Teams – advies

U hebt de mogelijkheid om een gratis adviesafspraak te maken, waarbij wij u individueel kunnen adviseren over onze producten. U kunt gebruik maken van dit advies per video in de vorm van een online bijeenkomst, telefonisch of per e-mail. U kunt kiezen hoe u advies wilt ontvangen bij het boeken van uw afspraak (zie 2.6. eTermin). Voor de afspraak ontvangt u een bevestigingsmail met een uitnodigingslink in het geval van een videoconsult en een afspraakbevestiging in het geval van telefonisch advies. In het kader van het adviesgesprek worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt (bv. lichaamsafmetingen) en ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het adviesgesprek. 

Als u kiest voor een videoconsult, gebruiken wij de tool Microsoft Teams ('Teams'), software geleverd door Microsoft Ireland Operations Limited, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland ('Microsoft'), die beschikbaar is als desktop-, web- en mobiele app. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van gegevens op de productwebsite van het Teams waar de desktopsoftware kan worden gedownload of de webapp kan worden gebruikt. 

Er worden persoonsgegevens verwerkt wanneer u Teams gebruikt en de omvang van de verwerking hangt ook in grote mate af van de informatie die u verstrekt en de manier waarop u Teams gebruikt: 

 • Deelnemersgegevens, bv. weergavenaam, voornaam, achternaam, telefoon (optioneel), e-mailadres, wachtwoord (versleuteld voor verificatie), profielfoto;
 • Meeting metadata, bv. datum, tijd, meeting-ID, meeting topic en beschrijving (optioneel), IP-adres, telefoonnummer deelnemer indien van toepassing, type apparaat/software (Windows/Mac/Linux/Web/iOS/Android), tijd van laatste activiteit van deelnemer op Teams, aantal chat- en kanaalberichten, aantal bijgewoonde meetings, tijdsduur voor audio, video en schermdeling;
 • Voor telefoongebruik: inkomende en uitgaande telefoonnummers, naam van het land, begin- en eindtijd, eventueel verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het toestel. 

U hebt de mogelijkheid om vrijwillig de camera en/of microfoon van uw eindapparaat te activeren en/of de chatfunctie van Teams te gebruiken tijdens de online vergadering. In dit geval worden de volgende gegevens verwerkt om tijdens de vergadering te worden weergegeven en gebruikt om met u te communiceren: 

 • Bij gebruik van de chatfunctie: Tekstgegevens voor weergave en eventueel logging;
 • Wanneer de microfoon van het eindapparaat is geactiveerd: opnamegegevens van de microfoon (audio);
 • Wanneer de camera van het eindapparaat is geactiveerd: opnamegegevens van de videocamera (video); 

De online vergadering wordt echter niet opgenomen en alle chatinhoud wordt ook onmiddellijk na de vergadering gewist. 

Om deel te nemen aan een online vergadering moet u ten minste uw naam en - in geval van telefonisch gebruik - uw telefoonnummer opgeven. U kunt de transmissie via microfoon en camera op elk moment uitschakelen via de betreffende instellingen. Microsoft bewaart en gebruikt metadata om ons in staat te stellen het gebruik van Teams te analyseren en erover te rapporteren. 

Microsoft kan tijdens de verwerking van bestellingen kennis nemen van de bovengenoemde gegevens om deze te verwerken. Al het gegevensverkeer is gecodeerd (TLS) en gecodeerde gegevensopslag vindt altijd plaats op servers in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien mogelijk activeren wij ook end-to-end encryptie. Indien gegevens toch in de VS worden verwerkt, hebben Microsoft Ireland Operations Limited en Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, de EU-standaardcontractbepalingen, module 3, afgesloten en aanvullende maatregelen genomen. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Microsoft, beschikbaar op:  https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

Aangezien wij echter niet kunnen garanderen dat er een niveau van gegevensbescherming bestaat dat gelijkwaardig is aan dat van de EU, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van uw persoonsgegevens aan Microsoft Corporation en haar onderaannemers wanneer u zich inschrijft voor een videoconsult, in overeenstemming met art. 49 lid. 1 zin 1 lit. a AVG. Als gevolg van de respectieve nationale wetgeving in derde landen bestaat daar het risico dat gegevens over online vergaderingen door de respectieve nationale autoriteiten worden verzameld en geanalyseerd en dat de rechten van de betrokkenen uit hoofde van de EU-wetgeving niet volledig worden gehandhaafd. Ook hiervan wordt u op de hoogte gesteld wanneer uw toestemming wordt verkregen. Uw toestemming is uiteraard vrijwillig, maar als u uw toestemming niet geeft of intrekt, kunt u niet deelnemen aan het videoconsult (maar u kunt natuurlijk wel te allen tijde deelnemen aan een adviessessie per telefoon, e-mail of ter plaatse). Uw toestemming kan ook te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken, waarbij de verwerking op basis van de toestemming tot het moment van intrekking onverlet blijft. 

Afgezien daarvan is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het boeken van een afspraak alsmede de uitvoering en follow-up van het adviesgesprek art. 6 lid 1 lit. b AVG, indien en voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoek en anders art. 6 lid 1 lit. f AVG, op basis van ons legitieme belang bij een efficiënte en eenvoudige uitvoering van adviesafspraken, dat zwaarder weegt dan eventuele tegenstrijdige belangen van u, met name omdat de bijbehorende gegevensverwerking alleen op uw verzoek plaatsvindt.

2.9. Toepassingen 

Voor de exploitatie van het jobportaal (powered by talentsconnect) maakt BIKE24 gebruik van de diensten van talentsconnect AG, Niehler Straße 104, 50733 Keulen ("talentsconnect").

Met behulp van het cjobportaal kunt u onze actuele vacatures bekijken, erop solliciteren en speculatieve sollicitaties indienen. Daarbij verwerkt Talentconnect alle persoonsgegevens onder eigen verantwoordelijkheid. De omvang van de verwerking hangt grotendeels af van de informatie die u in uw aanvraag verstrekt.

In het bijzonder worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw stamgegevens (naam, adres, contactgegevens inclusief e-mail),
 • uw sollicitatiegegevens (bijv. titel, voor- en achternaam, e-mailadres, sollicitatiedocumenten zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae en getuigschriften),
 • automatisch gegenereerde verbindingsgegevens en logbestanden, alsmede
 • gegevens in verband met het zoeken naar en het noteren van werkaanbiedingen.

Voor de administratie van sollicitatiedocumenten na uw sollicitatie maken wij gebruik van het sollicitantenbeheersysteem rexx, dat wordt aangeboden door rexx systems GmbH, Süderstr. 75-59, 20097 Hamburg ("rexx").

Als u solliciteert naar een vacature bij BIKE2 via ons jobportaal (powered by talentsconnect) of als u een vacature boekt bij BIKE24 via de functie "come back later", geeft talentsconnect de gegevens die u invoert door aan BIKE24. Daarbij onderhoudt talentsconnect de gegevens namens ons en in onze opdracht als verwerker via een programmeerinterface in het door ons gebruikte applicant management systeem rexx ("talentsconnect fast application"). Als je bij ons hebt gesolliciteerd, worden je gegevens door rexx opgeslagen en verwerkt totdat de sollicitatieprocedure is afgerond. Als u een vacature hebt gemarkeerd met "come back later”, worden uw gegevens opgenomen in onze talentenpool (contactendatabase) en gedurende 1 jaar door rexx opgeslagen en verwerkt. Alle door rexx gebruikte servers bevinden zich in de EU.

Meer informatie over de gegevensverwerking bij talentsconnect, in het bijzonder over de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke verwerkingsstappen, vindt u in het privacybeleid van talentsconnect

Wij hebben met zowel talentsconnect als rexx orderverwerkingsovereenkomsten gesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG. Dienovereenkomstig zijn beide dienstverleners onder meer verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen.

Bovendien ontvangen we contactgegevens (naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer) via TAG24 News Deutschland GmbH ("TAG24") als u uw contactgegevens hebt achtergelaten voor een door ons op TAG24 geadverteerde vacature. Wij verwerken de ontvangen gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen over de geadverteerde vacature. Ter bescherming van uw gegevens hebben wij met TAG24 een gegevensovereenkomst in opdracht gesloten conform artikel 28 AVG.

Wij verwerken de persoonsgegevens die in het kader van uw sollicitatie worden verzameld, zodat wij onze sollicitatieprocedure kunnen uitvoeren. Op basis van de gegevens kunnen wij u identificeren en in de toekomst contact met u opnemen om eventueel een arbeidsverhouding tot stand te brengen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 26, lid 1, van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) in samenhang met artikel 88 AVG.

Wij verwerken de persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de functie "come back later" zodat wij u kunnen opnemen in onze talentenpool (contactendatabank). Op basis van de gegevens hebben wij de mogelijkheid om contact met u op te nemen zodra wij een vacature hebben geplaatst die bij uw profiel past. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming conform Art. 6 oara. 1 a) AVG. Uw gegevens worden na een jaar verwijderd.

3. Cookies

3.1. Wat zijn cookies?

'Cookies' zijn kleine tekstbestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens bevatten. We gebruiken cookies op onze websites om u een optimale gebruikerservaring te garanderen, om statistieken over het gebruik van onze websites samen te stellen en om marketingactiviteiten mogelijk te maken.

3.2. Persoonlijke cookie-instellingen

Wanneer u de BIKE24 Shop voor het eerst bezoekt of wanneer u uw browsergegevens hebt verwijderd, vragen wij u met onze Cookie Consent Tool of wij cookies mogen gebruiken en zo ja, welke cookies. 

Technisch noodzakelijke cookies worden altijd geactiveerd. Deze kunnen niet worden gedeactiveerd. U kunt zelf beslissen of u comfortcookies of marketing- en statistiekcookies wilt toestaan. Het gebruik van deze cookies is alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij bieden u een overzicht waarin u per tool uw persoonlijke keuze kunt maken. U moet actief instemmen met het gebruik van deze cookiesoorten om deze cookies in te schakelen. U kunt ook met één klik toestemming geven voor het gebruik van alle cookies. 

De Cookie Consent Tool voor uw persoonlijke cookie-instellingen is te allen tijde toegankelijk via de footer van de shop. U kunt te allen tijde een individuele keuze maken en uw toestemming voor de toekomst intrekken. 
Uw persoonlijke selectie wordt met een cookie opgeslagen op uw gegevensdrager. Tenzij u de cookies verwijdert, wordt u bij een volgend bezoek aan onze winkel niet opnieuw gevraagd.

3.3. Technisch noodzakelijke cookies

Technisch noodzakelijke cookies zijn de cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of voor het gebruik waarvan een gerechtvaardigd belang bestaat. Wij gebruiken de volgende technisch noodzakelijke cookies:

Naam van de cookies Doel of functie Geldigheidsduur
ID De cookie bevat de sessie-ID. Dit is nodig om de acties van een gebruiker over meerdere paginaweergaven te kunnen verdelen. Dit is onder meer nodig om het huidige winkelwagentje of een huidige aanmelding aan een specifieke gebruiker te kunnen toewijzen gedurende meerdere paginaweergaven. 1 jaar vanaf de datum waarop het pop-upvenster verschijnt
CookieConsent De cookie bevat uw persoonlijke cookie-instellingen, die u hebt gedefinieerd en opgeslagen in onze Cookie Consent Tool. 1 jaar vanaf de laatste opslag van de cookie-instellingen
domainSwitchSuggestion Deze cookie slaat de informatie op dat de gebruiker reeds werd voorgesteld om de taal en dus het domein te wijzigen met een pop-up. Deze cookie voorkomt dat de gebruiker permanent wordt geïrriteerd door deze pop-up. 1 jaar vanaf de datum waarop het pop-upvenster verschijnt
__cf_bm De cookie is absoluut noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden gedeactiveerd. Voor meer informatie over Cloudflare, zie nr. 7. Maximaal 24 uur na het laatste bezoek aan de website
CountryTax De cookie bevat de landspecifieke btw-tarieven volgens de gemaakte landselectie. 24 uur na uw actie
deliveryLocation De cookie bevat het door de gebruiker opgegeven land van levering en de postcode voor het berekenen van de beschikbaarheid en de levertijd van expresdiensten. 24 uur na uw actie

3.4. Comfortcookies

Comfortcookies zijn cookies die het gebruik van de shop aangenamer en comfortabeler maken, bijvoorbeeld door extra functies in de shop. Wij gebruiken alleen comfortcookies als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De webshop kan ook gebruikt worden zonder deze comfortcookies. De gebruikerservaring kan echter aanzienlijk slechter zijn.

3.4.1. Cookie voor winkelwagentje

Naam van de cookie

Doel of functie Geldigheidsduur
BasketStore Deze cookie bevat de huidige ID van het winkelwagentje en, indien van toepassing, de toewijzing van deze ID aan een aanmelding. De ID van het winkelwagentje maakt de functie van het ontvangen van het winkelwagentje na de eigenlijke gebruikerssessie mogelijk. De inhoud van het winkelwagentje kan dus zelfs weken of maanden na het laatste bezoek aan de pagina worden hersteld. 1 jaar vanaf de laatste wijziging van het winkelwagentje

De cookie voor het winkelwagentje zorgt ervoor dat het winkelwagentje en de inhoud ervan ook na het einde van een sessie bewaard blijven. Als u bijvoorbeeld het browservenster sluit en de volgende dag verder wilt winkelen, blijft de inhoud van het winkelwagentje staan.

Als u niet toestaat dat deze cookie wordt ingesteld, is uw winkelwagentje na het sluiten van het browservenster leeg. De volledige inhoud van het winkelwagentje gaat verloren.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de BasketStore cookie is uw toestemming. De toegang tot en de opslag van informatie op uw eindapparaat, zoals cookies, is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig § 25 lid 1 TTDSG.  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 a) AVG.

Uw toestemming kan te allen tijde - met werking voor de toekomst - worden ingetrokken via de cookie-instellingen op onze website.

3.4.2. RememberMe-Cookie

Naam van de cookie Doel of functie Geldigheidsduur
RememberMe De cookie bevat gecodeerde informatie die een vergelijking van uw opgeslagen sessie met uw klantenaccount in onze webshop mogelijk maakt. De sleutel wordt bij elk bezoek automatisch vernieuwd om cookiediefstal te voorkomen.
De cookie geeft u de mogelijkheid om na de huidige gebruikerssessie ingelogd te blijven op het betreffende eindapparaat. Daartoe wordt met behulp van de cookie een sleutel in uw browser opgeslagen, die bij een volgend bezoek aan onze website aan uw aanmelding kan worden gekoppeld.  
365 dagen

De cookie wordt alleen geplaatst als u uw toestemming - die u op elk moment voor de toekomst kunt intrekken - hebt gegeven via onze cookie-instellingen.

Zodra u de functie "Aangemeld blijven" activeert via het selectievakje in het aanmeldingsdialoogvenster, wordt via een cookie gedurende 365 dagen een sleutel in uw browser opgeslagen, waarmee wij u bij uw volgende bezoek aan onze website opnieuw kunnen aanmelden, ook zonder bestaande sessie. Dit geeft u directe toegang tot uw boodschappenlijstjes, uw besteloverzicht en alle andere functies in uw klantenaccount zonder verdere tussenstappen.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de RememberMe cookie, kan de functie "Aangemeld blijven" niet worden geactiveerd. Dienovereenkomstig is een nieuwe login vereist telkens wanneer u onze website bezoekt om uw klantenaccount te gebruiken.

De opslagperiode van de cookie is 365 dagen vanaf uw eerste aanmelding via het betreffende eindapparaat en browser. De opslagperiode van de cookie wordt automatisch gereset bij elke aanmelding.

Uw toestemming voor het gebruik van de cookie en de bijbehorende functie "Aangemeld blijven" kan worden ingetrokken voor het eindapparaat dat op het moment van intrekking wordt gebruikt en voor alle andere eindapparaten door u op onze website "op het huidige apparaat" of "van alle apparaten" af te melden. Zodra u uitlogt, wordt de lokaal opgeslagen cookie onmiddellijk verwijderd en eindigt de huidige sessie. Als u zich afmeldt "van alle apparaten", wordt de cookie bij het volgende bezoek aan onze website verwijderd van de betreffende eindapparaten.

Bovendien kunt u uw via de cookie-instellingen gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, hetgeen ook leidt tot het onmiddellijk verwijderen van de cookie op uw eindapparaat.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de RememberMe cookie is uw toestemming. De toegang tot en de opslag van informatie op uw eindapparaat, zoals cookies, is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig § 25 lid 1 TTDSG.  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 a) AVG.

Uw toestemming kan te allen tijde - met werking voor de toekomst - worden ingetrokken via de cookie-instellingen op onze website.

3.5. Marketing- en Statistische cookies

We gebruiken webanalysetools om gegevens over het gebruik van onze websites te genereren om onze shop gericht te kunnen verbeteren en uiteindelijk tot een betere gebruikerservaring te komen. Wij gebruiken de tools voor webanalyse van Google Analytics en Google Tag Manager van Google Ireland Limited ('Google'), gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. In verband met deze tools gebruiken wij ook tracking tools van trbo GmbH, Römerstr. 6, 80801 München. De bovengenoemde tools plaatsen ook cookies, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Google Analytics, Google Tag Manager en Trbo vindt u onder nr. 4 van dit privacybeleid.

3.6. Technisch noodzakelijke cookies van derden

Als u bepaalde betaalmethoden selecteert, zoals Amazon Pay of PayPal, worden cookies ingesteld om betaling met de respectieve betaalmethode mogelijk te maken. 
Als wij elementen van 'Facelift Cloud' zoals wedstrijden of een adventskalender in onze website integreren en u deze relevante pagina met uw browser oproept, wordt door 'Facelift Cloud' een cookie geplaatst voor identificatiedoeleinden en om aanvallen op de serverinfrastructuur van 'Facelift Cloud' te voorkomen. Voor meer informatie over 'Facelift Cloud', zie nr. 9. 
Als u YouTube-video's wilt afspelen die in BIKE24 zijn geïntegreerd, worden er ook cookies geplaatst. 
In al deze gevallen worden de cookies in eerste instantie niet ingesteld wanneer de betreffende pagina wordt opgeroepen. Cookies worden alleen geplaatst als gevolg van een actie van u, bijvoorbeeld als u actief de betaalmethode PayPal selecteert of als u een ingesloten YouTube-video afspeelt.

3.7. Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies

De rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 f) AVG. Het gebruik van deze cookies is in het legitieme belang van een goede werking van de BIKE24-shop. 
De rechtsgrondslag voor het gebruik van comfortcookies (3.4.) en marketing- en statistiekcookies (3.5.) is art. 6 lid 1 a) AVG. U heeft permissie gegeven voor onze Cookie Consent Tool door uw uitdrukkelijke toestemming te geven. Voor meer informatie over de Cookie Consent Tool en persoonlijke cookie-instellingen, zie 3.2.

3.8. Intrekking van toestemming en verwijdering van cookies

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

U kunt hiervoor de Cookie Consent Tool gebruiken. Uw persoonlijke cookie-instellingen zijn op elk moment toegankelijk via de footer van de shop. U kunt een selectie opslaan zonder comfortcookies en marketing- en statistiekcookies. 

U kunt ook alle bestaande cookies verwijderen in de instellingen van uw browser. De volgende keer dat u de BIKE24-website bezoekt, wordt u gevraagd een nieuwe beslissing te nemen over uw persoonlijke cookie-instellingen met behulp van onze Cookie Consent Tool.

4. Marketing- en Analyse-tools

  Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming gebruikt BIKE24 marketing- en analyse-tools. Deze helpen ons beter te begrijpen hoe u onze website gebruikt, de inhoud te bieden die bij u past en onze shop in het algemeen te verbeteren. Bovendien dienen deze analysetools om marketingacties beter af te stemmen op uw interesses en om het succes van onze marketingacties te meten. Hiervoor worden cookies en andere technologieën gebruikt, zoals lokale opslag en scripts die informatie op uw eindapparaat opslaan of lezen.  

Marketing- en analysetools verwerken doorgaans de volgende gegevens: 

 • Het IP-adres van het apparaat;
 • De informatie van een cookie of in de lokale of sessieopslag;
 • De apparaatidentificatie van mobiele apparaten (bv. apparaat-ID, reclame-ID);
 • Referrer URL (eerder bezochte pagina);
 • Bekeken pagina's (datum, tijd, URL, titel, verblijfsduur);
 • Gedownloade bestanden;
 • Aangeklikte links naar andere websites;
 • Technische informatie: Besturingssysteem; browsertype, -versie en -taal; apparaattype, merk, model en resolutie;
 • Locatie bij benadering (land en stad, indien van toepassing) 

Deze toestemming kan worden gegeven via onze Cookie Consent Tool. In het geval van analyse- en marketingtools omvat deze toestemming ook de overdracht van gegevens aan derde landen die geen niveau van gegevensbescherming hebben dat vergelijkbaar is met dat van de EU, met name de VS. Wij wijzen erop dat een niveau van gegevensbescherming in de VS dat vergelijkbaar is met de juridische situatie in Duitsland of de Europese Unie niet kan worden gegarandeerd vanwege het in de VS toepasselijke recht. De risico's hier zijn: de VS bieden geen of minder afdwingbare rechten en geen onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit om u te helpen die rechten af te dwingen. Bovendien is het mogelijk dat in de VS gevestigde beveiligingsdiensten toegang krijgen tot uw gegevens. Er zijn geen beperkingen voor de proportionaliteit van de toegang en geen garanties voor de bescherming van uw gegevens. Bovendien bestaat er geen doeltreffende wettelijke bescherming tegen een dergelijke toegang tot uw gegevens. 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of uw selectie wijzigen door de Cookie Consent Tool opnieuw te openen via de link 'Cookie-instellingen' onder 'Over BIKE24' in de footer van de website.

4.1. Google Analytics en Google Tag Manager

Als u hebt ingestemd met het gebruik ervan, gebruikt BIKE24 Google Analytics 4 (hierna alleen 'Google Analytics'), een webanalysedienst die voor personen uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) wordt geleverd door Google Ireland Limited ('Google'), gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, en voor alle andere personen door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van tracking cookies, lokale opslag, pixel en scripts om uw gebruik van de website te analyseren, zodat we de website en ons productaanbod gericht kunnen verbeteren op basis van de verkregen statistieken en rapporten.

Daarnaast gebruiken we Google Analytics om uw gebruiksgegevens naar Google-advertentiediensten zoals Google Ads te sturen met als doel gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Daarbij maken we ook advertentiedoelgroepen (remarketing), advertentierapporten en rapporten over interesses en demografische kenmerken. We hebben ook Google-signalen ingeschakeld op onze site. Hierdoor wordt uw bezoek aan onze site gekoppeld aan uw Google-account om het maken van doelgroepen en het personaliseren van de weergegeven reclame te verbeteren. Google Signals maakt het ook mogelijk om je bezoek op verschillende apparaten en pagina's te volgen. Gepersonaliseerde advertenties worden alleen weergegeven als je dit hebt toegestaan in je Google-instellingen. Ga hiervoor naar https://adssettings.google.com/. De gegevens voor gepersonaliseerde advertenties worden maximaal 26 maanden bewaard. Gegevens zoals leeftijd, geslacht of interesses worden na 2 maanden inactiviteit verwijderd.

Google Analytics maakt ook gebruik van kunstmatige intelligentie zoals machine learning voor geautomatiseerde analyse en verrijking van gegevens. Gegevensevaluaties kunnen worden geautomatiseerd of gebaseerd op specifieke, individueel gedefinieerde criteria: https://support.google.com/analytics/answer/9443595. Kunstmatige intelligentie helpt bijvoorbeeld om de verzamelde gegevens van bezoekers die hebben ingestemd met het gebruik van Google Analytics te extrapoleren naar het totale aantal van alle bezoekers. Daarnaast modelleert Google Analytics conversies wanneer er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de evaluatie en rapportage te optimaliseren: https://support.google.com/analytics/answer/10710245. Het creëert ook voorspellende statistieken over het toekomstige gedrag van bezoekers op basis van gestructureerde gebeurtenisgegevens, zoals voorspelde verkopen, aankoopwaarschijnlijkheid en opzegwaarschijnlijkheid: https://support.google.com/analytics/answer/9846734. De voorspellende statistieken kunnen ook worden gebruikt voor voorspellende targeting.

De informatie die zij verzamelen over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google Analytics verwerkt IP-adressen standaard alleen in afgekorte vorm om een directe individualisering van personen uit te sluiten.

De volgende gegevens worden verwerkt door Google Analytics: 

 • IP-adres (dat echter vóór verdere verwerking wordt geanonimiseerd);
 • Apparaat-ID, Google ID (Google Signals);
 • Referrer URL (eerder bezochte pagina);
 • Bezochte pagina's (datum, tijd, URL, titel, verblijfsduur);
 • Gebeurtenissen en voorvallen (zoals gedownloade bestanden; aangeklikte links naar andere websites, scrollgedrag, zoekopdrachten, interactie met video's en formulieren, klikken op knoppen en navigatietabbladen);
 • Indien van toepassing, het bereiken van specifieke doelen (conversies);
 • Technische informatie: Besturingssysteem; browsertype, -versie en -taal; apparaattype, merk, model en resolutie;
 • Locatie bij benadering (land en stad, indien van toepassing, op basis van een geanonimiseerd IP-adres). 

De opslagperiode van de cookies is minimaal 1 minuut en maximaal 2 jaar. 

De volgende cookies worden opgeslagen door Google Analytics:

 • '_ga' (2 jaar): Herkenning en onderscheid van bezoekers aan de hand van een apparaat-ID;
 •  '_ga_VFSDVSZQ1T' (2 jaar): Bewaren van de informatie van de huidige sessie;
 • '_gid' (1 dag): Herkenning en differentiatie van bezoekers door een apparaat-ID;
 • '_gat_UA-46166765-1' (1 minuut): Vermindering van verzoeken aan Google-servers.

De opslagperiode van de gebruikerslogs is minimaal 2 maanden en maximaal 14 maanden. De bewaarperiode wordt niet gereset in geval van hernieuwde activiteit.

De volgende elementen in de webopslag worden opgeslagen met hetzelfde doel als de cookie met dezelfde naam: '_ga'.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het delen van gegevens met producten en services van Google, modellen voor bijdragen en bedrijfsinformatie, technische ondersteuning en accountmanager is uitgeschakeld in de instellingen voor het delen van gegevens.

Naast het intrekken van uw toestemming, kunt u het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browsersoftware te selecteren; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u, naast het intrekken van uw toestemming, het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te installeren en te activeren: Browser-add-on om Google Analytics te deactiveren

Voor de integratie van Google Analytics gebruiken wij de Google Tag Manager, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ('Google') voor alle andere personen. Deze neemt de activering van Google Analytics over door middel van een script en zorgt voor een goede integratie van de tool. De Google Tag Manager verwerkt alleen tijdelijk de verbindingsgegevens die onvermijdelijk worden gegenereerd door de verbindingsopbouw. Een gebruiksanalyse door de Google Tag Manager zelf vindt niet plaats. 

Wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google Ireland Limited. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaard contractuele clausules gesloten (module 3). Wij verkrijgen ook uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS als onderdeel van het toestemmingsproces. 

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google

4.2. Trbo

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan, gebruiken wij ook tracking-tools voor marketingdoeleinden van trbo GmbH, Römerstr. 6, 80801 München ('Trbo'). 

Deze helpen ons te begrijpen welke pagina's bijzonder aantrekkelijk zijn voor gebruikers van onze diensten, welke producten onze klanten het meest interesseren en welke individuele aanbiedingen wij in elk geval aan onze websitegebruikers moeten doen. De in dit kader verzamelde en gebruikte gegevens worden altijd alleen onder een pseudoniem (bv. een willekeurig identificatienummer) opgeslagen en niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens over u (bv. naam, adres, enz.). Hiervoor worden cookies, lokale opslag, sessieopslag en scripts gebruikt. 

In het bijzonder worden de volgende gegevens verwerkt: 

 • Welke pagina's wanneer, hoe vaak en in welke volgorde worden bezocht;
 • Naar welke producten wordt gezocht,
 • Op welke links of aanbiedingen wordt geklikt;
 • Welke bestellingen worden geplaatst;
 • van waaruit de website wordt bezocht. 

De opslagperiode van de cookies, lokale opslag en sessieopslagelementen is minimaal 30 minuten en maximaal 36 maanden. 

Wij hebben met Trbo een overeenkomst voor orderverwerking gesloten. 

Voor de integratie van Trbo gebruiken wij de Google Tag Manager, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ('Google') voor alle andere personen. Deze neemt de activering van Trbo over door middel van een script en zorgt voor een goede integratie van de tool. De Google Tag Manager verwerkt alleen tijdelijk de verbindingsgegevens die onvermijdelijk worden gegenereerd door de verbindingsopbouw. Een gebruiksanalyse door de Google Tag Manager zelf vindt niet plaats. 

Wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google Ireland Limited. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaard contractuele clausules gesloten (module 3). Wij verkrijgen ook uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS als onderdeel van het toestemmingsproces.

4.3. Emarsys

Indien u hebt ingestemd met het gebruik daarvan, gebruiken wij voor marketingdoeleinden ook tracking-tools van Emarsys eMarketing Systems GmbH, Märzstrasse 1, 1150 Wenen, Oostenrijk ('Emarsys'). Met uw hulp kunnen we beter begrijpen in welke inhoud of producten van onze winkel u bijzonder geïnteresseerd bent en welke van onze marketingcampagnes u hebben aangesproken, op basis van de observatie van uw gebruikersgedrag op onze website en uw bestel- en aankoopbeslissingen. 

Deze tools slaan in detail op: 

 • Informatie over uw navigatiegedrag;
 • Welke producten u in uw winkelwagentje heeft geplaatst;
 • En de details van deze producten, zoals het type product;
 • Indien van toepassing, kleur en kledingmaten;
 • Alsmede informatie over het gebruik van individuele marketingcampagnes. 

Met behulp van deze gegevens kunnen wij een klantprofiel aanmaken om u een individuele klantervaring te bieden en om op onze website reclame en inhoud te kunnen tonen die op u is afgestemd. Als u toestemming hebt gegeven om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te ontvangen, worden deze gegevens ook gebruikt voor het individuele ontwerp van deze gepersonaliseerde nieuwsbrieven. 

De cookies worden maximaal 12 maanden opgeslagen. 

Wij hebben met Emarsys een overeenkomst voor orderverwerking gesloten. Uw gegevens worden over het algemeen opgeslagen in de Europese Unie. Voor zover Emarsys dienstverleners inschakelt die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, zijn er adequaatheidsbesluiten genomen of zijn er standaardcontractbepalingen gesloten voor de daarmee samenhangende mogelijke doorgifte aan derde landen. Bovendien vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS als onderdeel van het toestemmingsproces. 

4.4. Algolia

Wij gebruiken de zoekmachine van Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk ('Algolia') op deze website om een zoek- en filterfunctie te bieden via het zoekvak in onze webshop en om de zoekresultaten te verbeteren. 

Voor dit doel verzamelt en verwerkt Algolia de volgende gegevens:  

 • IP-adres; 
 • Zoekopdracht via de zoekfunctie; 
 • Geselecteerde filteropties, indien van toepassing; 
 • Geklikt zoekresultaat; 
 • Automatisch verzonden verbindingsgegevens.  

Voor de zoekfunctie wordt de zoekopdracht naar Algolia gestuurd en gekoppeld aan de door BIKE24 geleverde producten om overeenkomende zoekresultaten te verkrijgen. Met de filterfunctie kunnen bijvoorbeeld de productcategorie of andere filters worden ingesteld, waarmee de zoekresultaten worden verkleind. Om de zoekresultaten te verbeteren, wordt een geanonimiseerde analyse van de zoekopdrachten en de aangeklikte zoekresultaten uitgevoerd. Hiervoor vindt geen toewijzing aan een IP-adres of een token plaats. 

Het IP-adres dat bij gebruik van de zoek- en filterfunctie wordt doorgegeven, wordt na korte tijd geanonimiseerd en gedurende 7 dagen opgeslagen. Zoekopdrachten en -resultaten zonder toewijzing aan een IP-adres of token worden 90 dagen bewaard.  

Indien in deze context persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 f) AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang om een fouttolerante zoekfunctie voor artikelen aan te bieden en het vinden van onze producten in de webshop te vergemakkelijken en zo ons aanbod op een klantvriendelijke manier aan de man te brengen. 

Alleen als u ons hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij ook inzichten in uw gebruik van onze zoek- en filterfunctie om te begrijpen waarin u bent geïnteresseerd en om de zoekresultaten dienovereenkomstig voor u te personaliseren en u geschikte producten voor te stellen. Daartoe worden, naast de bovengenoemde gegevens, bekeken producten en filters en andere interacties zoals klikken op automatisch aangevulde zoekresultaten, het toevoegen van producten aan het winkelwagentje of het afrekenen/aankopen van een gebruikerstoken opgeslagen en geëvalueerd om na te gaan welke productfilters voor u bijzonder relevant zijn en hoe u met onze webshop omgaat. Algolia maakt ook gebruik van zogenaamde A/B-tests, in het kader waarvan wij het succes van verschillende ontwerpvarianten van de zoek- en filterfunctie kunnen evalueren en deze dienovereenkomstig kunnen aanpassen. De gepersonaliseerde gebruikersprofielen worden gedurende de laatste 90 dagen bewaard. Om evaluatie en personalisatie mogelijk te maken, plaatst Algolia een cookie met het gebruikerstoken ('_ALGOLIA') met een levensduur van twaalf maanden. 

De rechtsgrondslag voor de opslag van de cookie op het eindapparaat en het uitlezen van gegevens daaruit is uw toestemming, die te allen tijde kan worden herroepen, overeenkomstig artikel 25 lid 1 TTDSG en de rechtsgrondslag voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming, die te allen tijde kan worden herroepen, overeenkomstig artikel Art. 6 lid 1 zin 1 a) AVG. 

Wij hebben met Algolia een overeenkomst voor orderverwerking gesloten. De gegevens worden opgeslagen op servers in Duitsland en de verwerking van de gegevens vindt over het algemeen plaats in de Europese Economische Ruimte. Voor zover Algolia dienstverleners inschakelt die buiten de Europese Unie of de EER zijn gevestigd, zijn er adequaatheidsbesluiten genomen of zijn er standaardcontractbepalingen gesloten voor de daarmee samenhangende mogelijke doorgifte aan derde landen. Er zijn maatregelen genomen om de persoonsgegevens tot de noodzakelijke duur te beperken en het IP-adres zo snel mogelijk te anonimiseren. Aangezien wij echter niet kunnen garanderen dat er een niveau van gegevensbescherming bestaat dat gelijkwaardig is aan dat van de EU, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van uw persoonsgegevens aan derde landen overeenkomstig artikel. 49 lid 1 zin 1 a) AVG. Als gevolg van de respectieve nationale wetgeving in derde landen bestaat daar het risico dat gegevens (bv. IP-adressen) door de respectieve nationale autoriteiten worden verzameld en geanalyseerd en dat de rechten van de betrokkenen uit hoofde van de EU-wetgeving niet volledig kunnen worden gehandhaafd. Ook hiervan wordt u op de hoogte gesteld wanneer uw toestemming wordt verkregen. 

Voor de integratie van Algolia gebruiken wij de Google Tag Manager, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ('Google') voor alle andere personen. Deze neemt de activering van Algolia over door middel van een script en zorgt voor een goede integratie van de tool. De Google Tag Manager verwerkt alleen tijdelijk de verbindingsgegevens die onvermijdelijk worden gegenereerd door de verbindingsopbouw. Een gebruiksanalyse door de Google Tag Manager zelf vindt niet plaats. 

Wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google Ireland Limited. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaard contractuele clausules gesloten (module 3). Wij verkrijgen ook uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS als onderdeel van het toestemmingsproces. 

Meer informatie over de gegevensbescherming van Algolia vindt u op: https://www.algolia.com/policies/privacy 

4.5. Meta-pixel

Onder voorbehoud van uw - op elk moment voor de toekomst herroepbare - uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij op onze website de Meta-pixel, een analyse-instrument dat wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De Meta-pixel slaat cookies op en gebruikt JavaScript-code en andere technologieën om toegang te krijgen tot informatie op uw eindapparaat. Zodra u onze website bezoekt en instemt met het gebruik van de Meta-pixel, wordt deze geactiveerd. Wij gebruiken Meta-pixel om het algemene gebruik van onze website te analyseren, met name "gebeurtenissen", en om de doeltreffendheid van onze reclame te volgen ("conversion tracking"). We gebruiken ook Meta-pixel om u geïndividualiseerde reclameboodschappen aan te bieden op de sociale netwerken van Meta Platforms, zoals Facebook en Instagram, op basis van uw interesse in onze producten ("retargeting"). Door Meta-pixel te triggeren, kan Meta Platforms uw acties, bijvoorbeeld de aankoop van een product, op verschillende platforms volgen en registreren. De latere analyse van de verkregen gegevens stelt ons in staat onze reclameacties te optimaliseren en ze in de toekomst beter op u en uw interesses af te stemmen.

In detail worden de volgende vijf soorten gegevens verwerkt in het kader van het gebruik van Meta-pixel - ongeacht of u al een account hebt bij de sociale netwerken van Meta Platforms, zoals Facebook of Instagram, of niet: 

 • HTTP-header: alle informatie opgeslagen in de HTTP-header. De HTTP-header is een standaard webprotocol dat wordt verzonden tussen browserverzoeken en servers op het internet. HTTP headers bevatten IP adressen, web browser informatie, pagina locatie, document, referrer en website bezoeker informatie.
 • Pixel-specifieke gegevens: Dit omvat de pixel-ID en de Facebook-cookie.
 • Gegevens over knopklikken: Dit omvat alle knoppen waarop u tijdens uw bezoek aan de website hebt geklikt, het label van deze knoppen en alle pagina's die als gevolg van de geklikte knoppen zijn bezocht.
 • Optionele waarden: Ontwikkelaars en marketeers kunnen optioneel extra informatie over het bezoek sturen via gepersonaliseerde data events. Voorbeelden van gebeurtenissen met gepersonaliseerde gegevens zijn conversiewaarde, paginatype en meer.

Om gebruiksanalyses, retargeting, conversietracering en gepersonaliseerde advertenties uit te voeren, stellen wij de volgende cookies in:

 • "fbp" (3 maanden)
 • "fr" (3 maanden).

De opslagperiode van de cookies is maximaal 3 maanden. Zodra de levensduur van een cookie is verstreken, verwijdert uw browser deze automatisch. Uw tot dan toe gedeelde gegevens worden door zowel ons als Meta Platforms 3 maanden bewaard.

Namens de exploitant van deze website gebruikt Meta Platforms de verkregen gegevens om de effectiviteit te meten van de reclame die wij plaatsen op de sociale netwerken van Meta Platforms. Voor de matching-, meet- en analysefuncties van Meta-pixel, met name om het gebruik van onze website te analyseren, om de gebruikers-ID te matchen en om rapporten over onze reclamecampagnes te genereren, dus wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Meta Platforms verstrekt. Facebook ons alleen geaggregeerde gegevens waaruit geen directe conclusies over individuele personen kunnen worden getrokken.  In het geval dat Meta Platforms persoonsgegevens niet alleen in Dublin doorgeeft en verwerkt, maar ook in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap, met name in de VS, hebben Meta Platforms Ireland Limited en Meta Platforms Inc. EU-standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, module 3) gesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 c) AVG.

Bovendien zijn wij zogenaamde gezamenlijke controleurs met Meta Platforms in verband met het gebruik van de Meta-pixel voor de verwerking van gebeurtenisgegevens, voor de targeting van advertenties (door de creatie en selectie van doelgroepen), de levering van commerciële en transactionele berichten, de verbetering van de advertentielevering en de personalisatie van functies en inhoud. Om deze relatie te regelen, hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Meta Platforms.

Meta Platforms gebruikt de verzamelde gebeurtenisgegevens ook voor eigen doeleinden, in het bijzonder voor de bescherming en beveiliging van de producten van Meta Platforms, voor onderzoek en ontwikkeling en voor het behoud van de integriteit van de producten en de verbetering ervan.

Zie voor meer informatie de voorwaarden voor gegevensbeveiliging en het gegevensbeleid van Facebook

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Meta-pixel is uw toestemming. Als onderdeel van het toestemmingsproces vragen wij ook uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS. De toegang tot en de opslag van informatie op uw eindapparaat is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig § 25 lid 1 TTDSG.  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de doorgifte van gegevens naar de VS, is de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 a) en art. 49 lid 1 a) AVG.

U kunt uw eenmaal verleende toestemming voor het gebruik van de Meta-pixel en de daarmee verbonden latere verwerking en doorgifte van uw gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken via onze cookie-instellingen. 

Bovendien hebt u de mogelijkheid om de personalisering van de reclame in het kader van het gebruik van de Meta-pixel te deactiveren als u een account hebt bij Facebook of Instagram. Daarvoor moet u naar de door Facebook ingestelde pagina gaan en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame. U kunt ook de koppeling van buiten Instagram verzamelde gegevens uitschakelen om gepersonaliseerde advertenties op Instagram weer te geven, zoals beschreven op een pagina die Instagram hiervoor heeft opgezet. De instellingen die u op deze manier maakt, zijn apparaatonafhankelijk.

4.6. Microsoft Advertising

Onder voorbehoud van uw - op elk moment voor de toekomst herroepbare - uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij Microsoft Advertising op onze website, een online advertentieprogramma dat wordt aangeboden door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland.

Om Microsoft Advertising te gebruiken, hebben we een conversie-tracking tag (JavaScript) op onze website geïmplementeerd. Dit staat bekend als Universal Event Tracking (UET). Met behulp van het trackinginstrument kunnen wij via de zoekmachine Microsoft Bing gerichte advertenties tonen en nagaan of u via een dergelijke advertentie onze website hebt bereikt. Het stelt ons ook in staat uw interacties met onze website te analyseren om een gebruiksprofiel op te stellen. De verkregen gegevens helpen ons om onze marketingacties te optimaliseren en zo in de toekomst beter op u en uw interesses af te stemmen. Om u te herkennen, uw gebruik te analyseren en gepersonaliseerde reclame af te spelen, slaan wij ook de volgende cookies en lokale opslag op uw eindapparaat op:

Cookies:

 • "_uetsid" (24 uur)
 • "_uetvid" (13 maanden)
 • "MUID" (13 maanden).

Lokale opslag:

 • "_uetsid" (verloopt na de opgeslagen vervaltijd in "_uetsid_exp")
 • "_uetvid" (verloopt na de in "_uetvid_exp" opgeslagen vervaltijd).

Alle gegevens die wij verzamelen hebben betrekking op de identificatie van uw webbrowser en uw gebruikersgedrag. Om een directe identificatie van uw persoon te vermijden, worden de gegevens door Microsoft Advertising gepseudonimiseerd.

De opslagperiode van de cookies is minimaal één dag en maximaal 13 maanden. Zodra de levensduur van een cookie is verstreken, verwijdert uw browser deze automatisch. Uw tot dan toe gedeelde gegevens worden door zowel ons als Microsoft maximaal 13 maanden bewaard.

Microsoft gebruikt de informatie die zij van u verzamelt ook voor haar eigen doeleinden, waaronder het verbeteren van haar diensten en voor rapportage- en prestatieanalysedoeleinden.

Microsoft bewaart en verwerkt persoonsgegevens over het algemeen op servers in de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name aan de Verenigde Staten, om daar verder te worden verwerkt. Als onderdeel van het toestemmingsproces vragen wij ook uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS.

Meer informatie over de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van Microsoft.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Microsoft Advertising is uw toestemming. De toegang tot en de opslag van informatie op uw eindapparaat, zoals cookies, is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig § 25 lid 1 TTDSG.  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de doorgifte van gegevens naar de VS, is de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 a) en art. 49 lid 1 a) AVG.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van Microsoft Advertising en de daarmee verbonden latere verwerking en overdracht van uw gegevens te allen tijde intrekken, met werking voor de toekomst, via onze cookie-instellingen. U hebt ook de mogelijkheid om gepersonaliseerde reclame van Microsoft rechtstreeks via Microsoft uit te schakelen en uw instellingen voor gegevensbescherming via Microsoft te beheren.

4.7. Google Ads

Onder voorbehoud van uw - op elk moment voor de toekomst herroepbare - uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij Google Ads op onze website, een online advertentieprogramma dat wordt aangeboden voor personen uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) door Google Ireland Limited met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, en voor alle andere personen door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met behulp van Google Ads kunnen wij online advertenties maken en onze producten gericht aan u presenteren op het moment dat u ernaar zoekt. Daarbij worden u op partnerwebsites van Google geïndividualiseerde reclameboodschappen voor onze producten getoond. Google Ads registreert en analyseert door ons gedefinieerde klantacties, zoals klikken op een advertentie, paginaweergaven of downloads, evenals informatie over hoe u op onze website terecht bent gekomen en welke andere websites u bezoekt.

Zodra u onze website bezoekt, plaatst Google Ads een cookie voor het bijhouden van conversies op uw eindapparaat. Daarnaast worden JavaScript, tracking pixels en andere technologieën gebruikt om informatie van uw eindapparaat te lezen. Deze lezen en verzenden bijvoorbeeld uw IP-adres en uw interacties met onze website. 

De gegevens van Google Ads worden geregistreerd door Google Analytics. Om statistieken op te stellen en onze marketingcampagnes te optimaliseren, vernemen wij van Google met name het aantal gebruikers dat op onze online-advertenties heeft geklikt, uw door Google aangemaakte klant-ID en in welke taal u onze website heeft gebruikt. Wij kunnen u niet rechtstreeks identificeren aan de hand van de informatie die wij van Google ontvangen. 

De volgende cookies worden ingesteld om advertentieklikken op te slaan en voor het bijhouden van conversies:

 • "_gcl_au" (90 dagen)
 • "_gcl_aw" (90 dagen)
 • IDE (13 maanden).

Daarnaast gebruikt Google de van u verzamelde gegevens voor eigen doeleinden, zoals het verbeteren en verder ontwikkelen van eigen producten en diensten, voor geaggregeerde statistische analyse van conversies en om de kwaliteit en nauwkeurigheid van conversies te verbeteren. 

In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS, zullen wij in het kader van het toestemmingsproces ook uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de doorgifte van gegevens aan de VS.

De opslagperiode van de cookies is minimaal 90 dagen en maximaal 13 maanden. Zodra de levensduur van een cookie is verstreken, verwijdert uw browser deze automatisch. Uw tot dan toe gedeelde gegevens worden door zowel ons als Google maximaal één jaar bewaard.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacygids en in het privacybeleid van Google.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Ads is uw toestemming. De toegang tot en de opslag van informatie op uw eindapparaat, zoals cookies, is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig § 25 lid 1 TTDSG.  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de doorgifte van gegevens naar de VS, is de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 a) en art. 49 lid 1 a) AVG.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google Ads en de daarmee verbonden latere verwerking en overdracht van uw gegevens te allen tijde intrekken, met werking voor de toekomst, via onze cookie-instellingen. Bovendien kunt u gepersonaliseerde reclame van Google uitschakelen door een plug-in te installeren of door een instelling in uw account. De instellingen worden opgeslagen in uw Google-account (alleen als u bent ingelogd) of in de browser (ook als u niet bent ingelogd).

4.8. Microsoft Clarity

Onder voorbehoud van uw - op elk moment voor de toekomst herroepbare - uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij Microsoft Clarity op onze website, een analysetool dat wordt aangeboden door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland.

Deze analysetool helpt ons om inzicht te krijgen in uw interacties met onze website en om onze webshop gericht te verbeteren aan de hand van de verkregen statistieken. Kunstmatige intelligentie zoals machine learning wordt ook gebruikt voor geautomatiseerde analyse. Met Microsoft Clarity kunnen we onder andere heatmaps en sessierecords maken.

De volgende cookies worden door Microsoft Clarity op uw eindapparaat geplaatst:

 • “_clck”
 • “_clsk”
 • “CLID”
 • “MR”
 • “MUID”
 • “SM”

De volgende gegevensvelden worden door Microsoft Clarity verwerkt:

 • Metadata-informatie over de payload en de pagina (bijv. UserId, SessionId, Begintijd, Duur)
 • Gebeurtenissen (interactiegebeurtenissen zoals scrollgedrag; diagnostische gebeurtenis zoals script- en afbeeldingsfouten; paginagebeurtenissen zoals documentafmetingen; aangepaste gebeurtenissen die zijn ingesteld op basis van een bepaalde gebeurtenis)
 • Afspeelgegevens, die informatie bevatten over het Document Object Model (DOM) en mutatiegebeurtenissen en worden gebruikt voor het afspelen van sessies (bijv. positie-informatie en lay-outdetails)

De opslagperiode van de cookies en uw gegevens is minimaal 30 dagen en maximaal 13 maanden. Zodra de levensduur van een cookie is verstreken, verwijdert uw browser deze automatisch.

Alle gegevens die wij verzamelen hebben betrekking op de identificatie van uw webbrowser en uw gebruikersgedrag. Om een directe identificatie van uw persoon te vermijden, worden de gegevens door Microsoft Clarity gepseudonimiseerd. Microsoft gebruikt de informatie die zij van u verzamelt ook voor haar eigen doeleinden, waaronder het verbeteren van haar diensten en voor rapportage- en prestatieanalysedoeleinden.

Microsoft bewaart en verwerkt persoonsgegevens over het algemeen op servers in de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name aan de Verenigde Staten, om daar verder te worden verwerkt. Als onderdeel van het toestemmingsproces vragen wij ook uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS. Daarnaast is Microsoft gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework, zodat er een adequaat beschermingsniveau bestaat in overeenstemming met art. 45 AVG.

Meer informatie over de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van Microsoft.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Microsoft Clarity is uw toestemming. De toegang tot en de opslag van informatie op uw eindapparaat, zoals cookies, is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig § 25 lid 1 TTDSG.  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de doorgifte van gegevens naar de VS, is de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 a) en art. 49 lid 1 a) AVG.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van Microsoft Clarity en de daarmee verbonden latere verwerking en overdracht van uw gegevens te allen tijde intrekken, met werking voor de toekomst, via onze cookie-instellingen. U hebt ook de mogelijkheid uw instellingen voor gegevensbescherming via Microsoft te beheren.

Voor de integratie van Microsoft Clarity gebruiken wij de Google Tag Manager, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ('Google') voor alle andere personen. Deze neemt de activering van Microsoft Clarity over door middel van een script en zorgt voor een goede integratie van de tool. De Google Tag Manager verwerkt alleen tijdelijk de verbindingsgegevens die onvermijdelijk worden gegenereerd door de verbindingsopbouw. Een gebruiksanalyse door de Google Tag Manager zelf vindt niet plaats. 

Wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google Ireland Limited. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaard contractuele clausules gesloten (module 3). Wij verkrijgen ook uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS als onderdeel van het toestemmingsproces. Daarnaast is Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework, zodat er een adequaat beschermingsniveau bestaat in overeenstemming met art. 45 AVG.

4.9. Dynamic Yield

Onder voorbehoud van uw - op elk moment voor de toekomst herroepbare - uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij Microsoft Clarity op onze website, een tracking- en analysetoo dat wordt aangeboden door Mastercard Europe SA, Chau de Tervuren 198, 1410, Waterloo, België.

Met behulp van Dynamic Yield kunnen we verschillende varianten van onze website weergeven, bijvoorbeeld verschillende posities van elementen, verschillende kleuren, afbeeldingen of knoppen, en de effecten en verschillen met betrekking tot uw gebruikersgedrag analyseren (zogenaamde A/B-tests). De op deze manier verkregen statistieken en rapporten geven ons de mogelijkheid om ons aanbod en onze website gericht te verbeteren en aantrekkelijker voor u te maken.

Dynamic Yield verwerkt hiervoor de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Geografische informatie (stad, staat, land)
 • Online identifiers (d.w.z. online gegevens verzameld van uw apparaten, applicaties en logs)
 • Audience aansluiting (gebaseerd op real-time gebruikerssegmentatie en historische backend berekeningen)
 • Apparaat- en browserkenmerken
 • E-mailadres, indien van toepassing
 • Termen voor zoekopdrachten, indien van toepassing
 • Paginaweergaves en interacties
 • Indien van toepassing, klantgebeurtenisgegevens (bijv. "Toevoegen aan winkelmandje")
 • Indien van toepassing, klantgegevens verstrekt door derden
 • Aankoopgeschiedenis
 • CRM-gegevens, indien van toepassing (bijv. geslacht, gemiddelde bestelwaarde, dagen sinds laatste bestelling)

Om directe identificatie van uw persoon te voorkomen, worden alle gegevens versleuteld en gepseudonimiseerd verzonden.

Om Dynamic Yield in staat te stellen uw gebruiksgedrag te analyseren, worden cookies en andere technologieën zoals lokale opslag gebruikt. Bij deze analyse wordt ook kunstmatige intelligentie gebruikt.

De volgende cookies worden op uw apparaat geplaatst:

 • Persoonlijke identifiers voor tracking (DYID, _dyid, _dyid_server , _cfduid, DYSES, _dy_lu_ses)
 • Cookies voor experimenten (_dy_ses_load_seq, _dy_soct, _dy_csc, _dyexps, _dy_att_exps, _dy_c_exps, _dy_c_att_exps)
 • Cookies voor het bijhouden van browser-specifiek gedrag (_dy_csc_ses,_dy_toffset, _dyrc, _dyfs, dy_fs_page, _dybatch, _dycmc, _dyjsession, _dy_cs_storage_items)
 • Cookies voor gebruikerssegmentatie (_dy_df_geo, _dy_geo, _dyaud_sess, _dyuss_<section_id>, _dy_weather_<section_id>, _dy_tsrc, _dyaud_nchc, dyaud_page, _dycnst, _dy_device, _dycst)

De opslagperiode van de cookies is minimaal één browsersessie en maximaal 12 maanden. Zodra de levensduur van een cookie is verstreken, verwijdert uw browser deze automatisch.

Dynamic Yield gebruikt de van u verzamelde gegevens ook voor eigen doeleinden, waaronder het verbeteren van haar diensten en het voorkomen van fraude. Meer informatie over de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van Dynamic Yield.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Dynamic YIeld is uw toestemming. De toegang tot en de opslag van informatie op uw eindapparaat, zoals cookies, is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig § 25 lid 1 TTDSG.  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 a) en art. 49 lid 1 a) AVG.

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Dynamic Yield in overeenstemming met Art. 28 AVG. Dienovereenkomstig is Dynamic Yield onder andere verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen. Dynamic Yield verplicht zich ook om persoonsgegevens op te slaan en te verwerken op servers binnen de Europese Economische Ruimte. Als gegevens desondanks worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan alleen naar derde landen waar een passend beschermingsniveau bestaat in overeenstemming met Art. 45, 46 AVG.

5. Logbestanden

Wanneer u de BIKE24-website bezoekt, stuurt uw internetbrowser gebruiksgegevens naar onze servers. Onze servers registreren gebruiksgegevens in zogenaamde logbestanden. Hierbij worden opgeslagen: Datum en tijd, type verzoek, protocoltype en status van de toegang, grootte en naam van het bestand, IP-adres waarvan het verzoek afkomstig is, referrer-URL (informatie over de website vanwaar u naar onze website bent gekomen), informatie over de gebruikte internetbrowser (bv. welke browser wordt gebruikt, het versienummer van deze browser en het type codering). 

Wij gebruiken logbestanden om de werking en prestaties van onze shop te controleren en om de BIKE24 Shop verder te ontwikkelen en te verbeteren. Zo worden bijvoorbeeld fouten in de werking van de shop geregistreerd en vervolgens door ons gecorrigeerd. Bovendien worden gegevens om veiligheidsredenen opgeslagen in logbestanden om de veilige werking van ons systeem te waarborgen. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG. Het noodzakelijke legitieme belang bestaat uit het veiligstellen van de werking van de shop en het verzekeren van de veilige werking van onze shopservers. IP-adressen van gebruikers worden na maximaal 10 dagen verwijderd of geanonimiseerd.

6. Content Delivery Network (CDN)

BIKE24 gebruikt de dienstverlener CDN77, DataCamp Ltd, Londen, die namens ons bepaalde inhoud van de BIKE24 Shop-website aan u of uw browser levert. Dit geldt onder meer voor productafbeeldingen. Enerzijds maakt de infrastructuur van de dienstverlener een snelle levering van deze gegevens aan u mogelijk. Tegelijkertijd levert de dienstverlener de gegevens vanaf een server die zich zo dicht mogelijk bij u in de buurt bevindt. Beide minimaliseren de laadtijden en verbeteren de gebruikerservaring voor u. 

De CDN-dienstverlener ontvangt altijd uw IP-adres. 

In principe registreert de CDN-provider geen loggegevens. Loggegevens worden alleen geregistreerd in geval van fouten voor foutenanalyse. Het IP-adres wordt alleen anoniem opgeslagen en het logbestand wordt na maximaal 10 dagen verwijderd. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG.

7. Cloudflare

Wij gebruiken op deze website de Cloudflare-applicatie van de provider Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107 USA om onze website sneller en veiliger te maken. Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. Cloudflare maakt kopieën van onze website en plaatst deze op haar eigen servers. Dit zorgt ervoor dat wanneer u onze website bezoekt, deze geleverd wordt door de server die u onze website het snelst kan tonen. Cloudflare blokkeert tegelijkertijd bedreigingen en beperkt misbruik door bots en crawlers die onze bandbreedte en serverbronnen verspillen of onze systemen op andere manieren proberen aan te vallen.  

Om deze dienst te verlenen, verloopt alle gegevensoverdracht tussen uw browser en onze websites via de infrastructuur van Cloudflare. Cloudflare levert content van onze website en analyseert het dataverkeer om aanvallen te voorkomen.  

Hiervoor ontvangt Cloudflare informatie over IP-adressen en DNS-loggegevens. De IP-adressen zijn slechts gepseudonimiseerde gegevens die in het beste geval theoretisch en niet zonder aanzienlijke inspanningen en kosten aan een natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen. Om veiligheidsredenen gebruikt Cloudflare ook een cookie. De cookie is absoluut noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden gedeactiveerd.  

De gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, worden uitsluitend in de Europese Unie opgeslagen en verwerkt ('Data Localization Suite'). Dit omvat ook de daaruit ontwikkelde logbestanden en met name gegevensverwerking om het veilig oproepen van de pagina te versnellen, bedreigingen zoals bots en DDoS-aanvallen op te sporen en de stabiliteit van de verbindingsopbouw te waarborgen. Hiervoor zijn wij met Cloudflare het gebruik van regionale, Europese infrastructuur en diensten overeengekomen. Dit omvat met name de optie 'Customer Metadata Boundary'. Deze functie zorgt ervoor dat alle metadata van het verkeer, die het IP-adres kunnen bevatten, ook uitsluitend worden verwerkt op servers in de Europese Unie (met name in Luxemburg).  

Voor meer informatie over deze veiligheidsmaatregelen, zie: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/360061946171-Data-Localization-Suite. 

Het waarborgen van de veiligheid en toegankelijkheid van onze website vormt een rechtmatig belang van onze kant overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 f) AVG. Met betrekking tot de overdracht van gegevens hebben wij met Cloudflare een overeenkomstige orderverwerkingsovereenkomst gesloten in overeenstemming met art. 28 AVG.  

In de regel bewaart Cloudflare uw gegevens tot zeven dagen. Als uw IP-adres echter een beveiligingswaarschuwing bij Cloudflare veroorzaakt, kunnen er uitzonderingen zijn op de hierboven beschreven opslagperiode. 

Cloudflare bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens over het algemeen op servers in de Europese Unie. Aangezien Cloudflare Inc. een Amerikaanse provider is, hebben wij echter ook EU-standaardcontractbepalingen met Cloudflare gesloten (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, module 2) met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, wat niet volledig kan worden uitgesloten. Daarna verbindt Cloudflare zich er in het bijzonder toe om elk verzoek van Amerikaanse veiligheidsautoriteiten aan te vechten en erover te informeren, tenzij de wet dit verbiedt. Er zijn ook uitgebreide aanvullende waarborgen om de gegevensverwerking te beperken tot de Europese Unie, zoals hierboven vermeld. Een besluit van de Europese Commissie over de toereikendheid van het gegevensbeschermingsniveau in de VS is momenteel niet beschikbaar. U kunt een exemplaar van de modelcontractbepalingen van de EU bij ons opvragen.

8. Zenloop

Wij maken gebruik van de diensten van Zenloop GmbH, Erich-Weinert-Str. 145, 10409 Berlijn, Duitsland, ('Zenloop') om een feedbackwidget aan te bieden. Met behulp van Zenloop is het mogelijk om vrijwillige feedback van gebruikers en klanten te verzamelen en te evalueren in het kader van enquêtes met de widget. Wij evalueren uw feedback om onze site te verbeteren en tegemoet te komen aan de wensen van onze gebruikers en klanten. Cookies worden ook gebruikt voor de functionaliteit van Zenloop. Deze worden gebruikt om te beslissen of de widget wordt weergegeven. Bovendien is de veilige integratie van de widget gegarandeerd. Spam- of botaanvallen worden voorkomen en er wordt een eenvoudige, anonieme telling van het aantal keren dat de website wordt bekeken uitgevoerd. 

Zenloop verwerkt de volgende gegevens: 

 • IP-adres;
 • E-mailadres, indien opgegeven;
 • Informatie uit cookies;
 • Technische informatie over de browser, het besturingssysteem en het eindapparaat;
 • Gebruiksinformatie, zoals het aantal keren dat de website wordt bekeken;

Ingediende reacties in de feedbackwidget. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 a) AVG. 

Voor de integratie van de widget wordt een versleutelde verbinding met Zenloop en zijn subverwerkers tot stand gebracht. Zenloop bewaart en verwerkt de gecodeerde gegevens uitsluitend in de Europese Unie. Als er verwerkers bij betrokken zijn die zelf of hun moedermaatschappij in de VS gevestigd zijn, zijn er standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie, module 3) gesloten tussen Zenloop en de subverwerkers of tussen de Amerikaanse moedermaatschappij en betrokken EU-dochterondernemingen. 

Voor de integratie van Zenloop gebruiken wij de Google Tag Manager, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ('Google') voor alle andere personen. Deze neemt de activering van Zenloop over door middel van een script en zorgt voor een goede integratie van de tool. De Google Tag Manager verwerkt alleen tijdelijk de verbindingsgegevens die onvermijdelijk worden gegenereerd door de verbindingsopbouw. Een gebruiksanalyse door de Google Tag Manager zelf vindt niet plaats. 

Wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google Ireland Limited. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaard contractuele clausules gesloten (module 3). Wij verkrijgen ook uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van gegevens naar de VS als onderdeel van het toestemmingsproces.

9. Social-mediaplatforms

Op de BIKE24 website vindt u links naar social-mediaplatforms van Facebook, YouTube, Instagram en Twitter waar BIKE24 vertegenwoordigd is en content aanbiedt. Dit zijn statische links. BIKE24 maakt geen gebruik van socialmediaplug-ins.  

BIKE24 is aanwezig in sociale media om in contact te komen met onze klanten, met geïnteresseerden en met andere gebruikers en om hen te informeren over producten, evenementen of wedstrijden. Wij wijzen erop dat persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door de betreffende aanbieder wanneer u de betreffende pagina's bezoekt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 f) AVG. Het legitieme belang van BIKE24 is het optimale ontwerp en de verbetering van de bedrijfspresentatie.  

Als u onze aanbiedingen in het betreffende sociale netwerk gebruikt als aangemeld lid, wordt u geacht toestemming te hebben gegeven voor gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 a) AVG ten opzichte van het social-mediaplatform. Om onze activiteiten te begrijpen en te verbeteren, maken wij gebruik van overeenkomstige evaluaties in de vorm van statistieken die de desbetreffende provider ons ter beschikking stelt.

9.1. Facebook

BIKE24 gebruikt het technische platform van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland voor de bovengenoemde informatiedienst. 

Houd er rekening mee dat u deze Facebook-pagina inclusief de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bv. commentaar geven, delen, beoordelen). 

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres. Deze en andere informatie wordt gebruikt om ons, als beheerders van de Facebook-pagina's, statistische gegevens te verstrekken over het gebruik van onze Facebook-pagina. Meer informatie is beschikbaar op Facebook op de volgende link: 

https://www.facebook.com/help/pages/insights 

De in dit proces over u verzamelde gegevens kunnen door Facebook Ltd. buiten de Europese Unie worden opgeslagen en verwerkt. Wij kunnen geen informatie verstrekken over de vraag of en hoe Facebook gegevens van bezoekers van onze Facebook-pagina voor eigen doeleinden gebruikt. Wij weten ook niet of uw gegevens worden doorgegeven aan derden, worden samengevoegd met gegevens van andere Facebook-aanbiedingen, hoe lang Facebook gegevens bewaart en of paginabezoeken worden toegewezen aan individuele gebruikers. Welke informatie Facebook daadwerkelijk ontvangt en hoe Facebook deze gebruikt, kunt u lezen in het beleid van Facebook inzake het gebruik van gegevens. In de richtlijnen voor gegevensgebruik vindt u ook verdere contactmogelijkheden voor Facebook, evenals de instellingsmogelijkheden voor advertenties. De richtlijnen voor gegevensgebruik vindt u hier: 

https://www.facebook.com/about/privacy 

Het volledige gegevensbeleid van Facebook vindt u hier: 

https://www.facebook.com/full_data_use_policy 
BIKE24 zelf verzamelt en verwerkt geen verdere gegevens van uw directe gebruik van Facebook. Gegevensverwerking is alleen mogelijk bij loterijen of prijstrekkingen. In deze gevallen gebruiken wij contactgegevens, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de winnaars van onze prijstrekkingen. BIKE24 gebruikt de Facebook Insights-software voor een algemene evaluatie van de Facebook-pagina. Hier worden ons geanonimiseerde gegevens van Facebook verstrekt waaruit geen conclusies kunnen worden getrokken over individuele gebruikers. Zoals reeds vermeld, gebruiken wij deze statistische gegevens van Facebook Insights om ons aanbod op Facebook te ontwerpen en dienovereenkomstig te verbeteren. 

Volgens de informatie van Facebook slaat Facebook uw IP-adres op wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. Volgens Facebook wordt dit geanonimiseerd en na een opslagperiode van 90 dagen verwijderd (Duitse IP-adressen). Daarnaast slaat Facebook informatie op over de eindapparaten die u voor het bezoek gebruikt. De toewijzing van IP-adressen kan mogelijk leiden tot de identificatie van individuele gebruikers. 

Facebook slaat cookies met uw Facebook-ID op uw eindapparaat op wanneer u bij Facebook bent ingelogd. Met deze cookie kan Facebook uw paginabezoeken binnen Facebook bijhouden. Dit geldt voor de Facebook-pagina van BIKE24 en ook voor Facebook-pagina's van andere aanbieders. Als u een Facebook-knop gebruikt die is ingebed in een website, kan Facebook dit gebruik koppelen aan uw profiel. Hierdoor kan Facebook u reclame aanbieden die voortvloeit uit uw gebruikersgedrag. 

U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij Facebook voordat u de Facebook-pagina van BIKE24 bezoekt en de functie 'ingelogd blijven' uit te schakelen. Bovendien moet u alle cookies van uw eindapparaat verwijderen en uw browser opnieuw opstarten. U kunt dan onze Facebook-pagina gebruiken zonder dat uw Facebook-identificatie wordt verwerkt. 

Als u functies op Facebook wilt gebruiken om met ons te communiceren (vind ik leuk, opmerkingen, delen, berichten, enz.) krijgt u een inlogscherm te zien. Deze vorm van interactie is alleen mogelijk voor geregistreerde leden van Facebook. Zodra u echter weer bent ingelogd, bent u voor Facebook weer herkenbaar als gebruiker. Zie voor meer informatie over het gegevensbeleid van Facebook de volgende link: 

https://www.facebook.com/about/privacy 

9.2. Twitter

BIKE24 gebruikt het technische platform en de diensten van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA voor de hier aangeboden dienst voor korte berichten. 

Houd er rekening mee dat u Twitter inclusief de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bv. commentaar geven, delen, beoordelen). 

Als u Twitter gebruikt, worden uw gegevens buiten de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. De gegevens die kunnen worden doorgegeven omvatten uw IP-adres, de toepassing die u gebruikt en informatie over het eindapparaat dat u gebruikt. Het kan ook gaan om gegevens over hun locatie en bezochte websites. 

Twitter koppelt deze verzamelde gegevens aan uw Twitter-account en kan zo een gedragsprofiel opstellen. BIKE24 kan het type en de omvang van de door Twitter verzamelde gegevens niet beïnvloeden. Wij hebben er ook geen invloed op of Twitter uw gegevens aan derden doorgeeft of voor welke andere doeleinden Twitter de opgeslagen gegevens gebruikt. 

Onder de volgende link vindt u relevante informatie over welke gegevens Twitter zegt te verzamelen en te verwerken: 

https://twitter.com/privacy?lang=de 

Als u een Twitter-account hebt en informatie wilt bekijken over de gegevens die wij over u bewaren op Twitter, kunt u dat doen door onderstaande link te volgen: 

https://support.twitter.com/articles/20172711# 

Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw vragen over gegevensbescherming aan Twitter te stellen via het formulier voor gegevensbescherming van Twitter. Bovendien kunt u uw Twitter-archief downloaden: 

https://help.twitter.com/forms/privacy 

https://support.twitter.com/articles/20170320# 

BIKE24 zelf verzamelt of verwerkt geen andere persoonlijke gegevens van uw directe gebruik van Twitter. Wij gebruiken Twitter Analytics voor een statistische evaluatie van onze activiteiten op Twitter. Met deze functie kunnen wij onze aanwezigheid op Twitter optimaliseren en kunnen geen conclusies worden getrokken over de gegevens van individuele gebruikers. 

In de instellingen van uw Twitter-account hebt u de mogelijkheid om de verwerking van uw gegevens door Twitter te beperken ('Privacy en beveiliging'). Hier hebt u ook de mogelijkheid om de toegang van Twitter tot uw contact- en agendagegevens, foto's en locatiegegevens op uw eindapparaat te beperken. Informatie hierover vindt u op Twitter via de volgende links: 

https://support.twitter.com/articles/105576 

https://twitter.com/de/privacy 

9.3. Instagram

BIKE24 gebruikt voor de bovengenoemde dienst het technische platform van Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland of Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS). Instagram slaat persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze pagina bezoekt. 

BIKE24 heeft als verantwoordelijke partij een overeenkomst gesloten met Facebook, waarin ook de voorwaarden voor het gebruik van de Instagram-pagina zijn geregeld. De gebruiksvoorwaarden van Instagram op https://help.instagram.com/581066165581870 evenals de andere voorwaarden en richtlijnen die daar aan het eind worden genoemd zijn van fundamenteel belang. 

Door informatie te verwerken kan Facebook via zijn eigen netwerk advertenties voor zijn gebruikers verspreiden. Tegelijkertijd stelt de gegevensverwerking door Facebook BIKE24 in staat om statistieken te gebruiken die door Facebook worden verstrekt. Zo kan BIKE24 haar eigen inhoud optimaal vormgeven en haar gebruikers beter bereiken. Delen van deze statistieken omvatten demografische en geografische informatie. BIKE24 heeft echter geen invloed op de onderliggende gegevens. Deze gegevens zijn ons niet volledig bekend. 

Het is waarschijnlijk dat de gegevens die Facebook Ltd over u verzamelt, worden opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Unie. 

Als Instagram-gebruiker kunt u de opslag van gegevens en de registratie van gebruikersgedrag door Instagram beïnvloeden in uw profielinstellingen. 

Instagram-gebruikers kunnen de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden geregistreerd beïnvloeden wanneer ze onze Instagram-pagina bezoeken onder de instellingen voor reclamevoorkeuren.  

Meer informatie vindt u in de instellingen van Facebook en Instagram: 

https://www.facebook.com/login.php?next 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/ 

of het bezwaarformulier op: 

https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319 

Als u wilt voorkomen dat Facebook cookies plaatst en uw gegevens daarmee worden verwerkt, stelt u uw browser zo in dat geen cookies van derde aanbieders of van Facebook zijn toegestaan. 

Voor meer informatie over hoe Facebook omgaat met persoonsgegevens op Instagram, zie hun privacybeleid op https://help.instagram.com/519522125107875 of op http://instagram.com/about/legal/privacy/.

9.4. YouTube

Op de BIKE24-website worden bijvoorbeeld video's van de betreffende merken getoond bij geselecteerde artikelen en merkenshops. De video's worden door de merken beschikbaar gesteld op het videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, (YouTube). Daarnaast heeft BIKE24 een eigen YouTube-kanaal. 

YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna 'Google' genoemd. 

Video's worden door BIKE24 uitsluitend in het kader van de 'Uitgebreide privacymodus' gebruikt. Volgens YouTube verzendt deze functie alleen gebruikersgegevens naar YouTube wanneer een video daadwerkelijk wordt gestart.  

Als u een video start als aangemeld YouTube-lid, wordt het oproepen van de video gekoppeld aan uw YouTube-account. U kunt het koppelen van deze informatie voorkomen door uit te loggen uit uw klantenaccount bij YouTube voordat u onze website bezoekt. U kunt ook de nodige instellingen maken in uw YouTube-gebruikersaccount. 

YouTube plaatst permanente cookies op uw eindapparaat om volgens haar eigen verklaring de functionaliteit te garanderen en het gebruikersgedrag te analyseren. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat door de juiste instellingen in uw browser te maken. 

Via de volgende link vindt u meer informatie over het verzamelen van gegevens door Google en over uw rechten tegenover Google: 

https://policies.google.com/privacy informatie over gegevensbescherming die op de website beschikbaar is.

9.5. Verdere opmerkingen

Als u uw rechten als betrokkene tegenover de genoemde social-mediaplatforms wilt doen gelden, is het raadzaam dat u zich met uw verzoek om informatie rechtstreeks tot het desbetreffende platform wendt. Zelfs als er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat door de samenwerking tussen BIKE24 en de individuele platforms, hebben alleen de platforms de mogelijkheid om u volledig te informeren over de door u daar opgeslagen gegevens. Mocht onze ondersteuning echter nodig zijn, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz at bike24.net. 

Als u vragen heeft over een lopende bestelling of advies nodig heeft over een product, neem dan uitsluitend contact op met ons competente serviceteam. Informatie voor het opnemen van contact vindt u hier: https://www.bike24.de/kontakt/kundenservice 

Om redenen van gegevensbescherming stellen wij onze klantenservice niet beschikbaar via 'social-mediaplatforms'.

10. Uw rechten als gebruiker

Hieronder willen wij uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming samenvatten.

10.1. Recht om de verklaring van toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming (art. 7 lid 3 AVG)

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. U wordt hierover geïnformeerd voordat u uw toestemming geeft.

10.2. Recht op informatie (art. 15 AVG)

Volgens art. 15 AVG, heeft u het recht om van ons een bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. In dat geval hebt u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

 • De doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken;
 • De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken;
 • Aan wie deze persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties;
 • Indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur;
 • Het bestaan van een recht om de u betreffende persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of om de verwerking ervan te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen verwerking door ons;
 • Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Indien de persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • Of er geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG plaatsvindt en, zo ja, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor u.
 • Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen die ervoor zorgen dat de bepalingen van de AVG ook door deze ontvangers worden nageleefd.

10.3. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U kunt ons verzoeken onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u ook het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

10.4. Recht op verwijdering of 'Recht om vergeten te worden' (art. 17 AVG)

U heeft het recht om ons de gegevens onmiddellijk te laten verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is: 

 • De gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking voor direct marketing overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens Europees of Duits recht.
 • De gegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de AVG. 

Indien wij uw gegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te wissen, zullen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke stappen ondernemen om de verantwoordelijken ervan in kennis te stellen dat u om verwijdering hebt verzocht.

10.5. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Volgens art. 18 AVG wij mogen in de volgende gevallen gegevens alleen op beperkte wijze verwerken. Dit is het geval wanneer: 

 • U de juistheid van uw gegevens betwist, en totdat wij de juistheid kunnen verifiëren;
 • De verwerking onwettig is en u het wissen van uw gegevens weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • Wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie en zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden voor verwerking door ons zwaarder wegen dan uw belangen. 

Als de verwerking is beperkt, mogen wij deze gegevens alleen opslaan. Verdere verwerking is dan alleen toegestaan met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. 

U kunt uw in dit verband gegeven toestemming te allen tijde intrekken. 

U krijgt van ons bericht voordat de beperking wordt opgeheven.

10.6. Kennisgevingsplicht (art. 19 AVG)

Wij zijn verplicht alle ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt te informeren over een rectificatie of verwijdering van uw gegevens of een beperking van de verwerking. Dit geldt alleen niet indien dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. Wij informeren u over deze ontvangers als u daarom vraagt.

10.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG)

U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om ons deze gegevens te laten overdragen aan een derde partij, op voorwaarde dat 
De verwerking van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een contract en; 
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. 
Daarbij kunt u verzoeken dat wij uw gegevens rechtstreeks aan de derde doorgeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit recht mag de rechten en vrijheden van andere personen niet aantasten.

10.8. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering (art. 22 AVG)

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit wanneer dit rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze treft. Dit geldt niet wanneer: 

 • U hiervoor eerder uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven; of
 • De beslissing noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen ons; of
 • De toepasselijke wettelijke bepalingen staan dit toe en deze bepalingen bevatten passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. 

In de eerste twee gevallen zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Dit omvat het uitleggen van uw eigen standpunt, het aanvechten van de automatische beslissing en het vragen van de tussenkomst van een van onze mensen.

10.9. Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

Als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG), heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken indien de redenen hiervoor voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen. Dit moet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens. Dit geldt ook voor de profilering voor zover die met dergelijke directe reclame gepaard gaat. 

Na uw bezwaar worden uw gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 

Om bezwaar te maken, stuurt u gewoon een informeel bericht naar de in punt 1 vermelde contactgegevens.

10.10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden waarop u aanspraak kunt maken.