Meer dan 800 merken
800.000 actieve klanten
30-dagen retourbeleid

Informatie over de verwijdering en de recycling

Verwijdering en recycling

De EU-lidstaten hebben elk hun eigen nationale regelgeving aangenomen om de AEEA-richtlijn van de EU en de EU-richtlijn inzake batterijen en accu's uit te voeren. Deze nationale voorschriften bevatten onder meer bijzondere informatieverplichtingen.

Duitsland

Wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) - Informatie voor particuliere huishoudens
De wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) bevat een groot aantal voorschriften voor de omgang met elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste zijn hier verzameld.

1. Gescheiden inzameling van afvalapparatuur

Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt AEEA genoemd. Eigenaren van afgedankte apparatuur moeten deze gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval verwijderen. Vooral oude apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval, maar bij speciale inzamel- en retoursystemen.

2. Batterijen en oplaadbare batterijen

In de regel scheiden eigenaars van AEEA gebruikte batterijen en accu's die niet in de AEEA zitten, van de AEEA voordat zij deze bij een inzamelpunt inleveren. Dit geldt niet indien de AEEA wordt ingeleverd bij openbare instanties voor afvalbeheer en daar met het oog op de voorbereiding voor hergebruik wordt gescheiden van andere AEEA.

3. Opties voor het inleveren van oude apparaten

Eigenaren van AEEA uit particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de openbare instanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette terugnamepunten zoals gedefinieerd door de ElektroG. Een online lijst van inzamel- en innamepunten vind je hier: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. Kennisgeving gegevensbescherming

Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt met name voor apparatuur voor informatie- en telecommunicatietechnologie, zoals computers en smartphones. Let er in je eigen belang op dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het wissen van de gegevens op de oude, weg te gooien apparaten.

5. Betekenis van het symbool 'doorgestreepte vuilnisbak'

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak dat regelmatig op elektrische en elektronische apparatuur staat afgebeeld, geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van de levensduur gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden ingezameld.

6. Verdere informatie

Wij zijn lid van het terugnamesysteem 'take-e-back'. Je kunt meer informatie vinden op www.take-e-back.de.

Batterijwet (BattG)
Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Als eindgebruiker ben je verplicht gebruikte oplaadbare batterijen en accu's in te leveren. Gratis inleveren is mogelijk bij de inzamelpunten van de openbare afvalbeheerinstanties en bij de fabrikanten en distributeurs.

Etikettering

Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het betreffende product aan het eind van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerde huisvuil moet worden ingezameld. Bij het vuilnisbaksymbool staat de naam van de betreffende vervuilende stof. 'Cd' staat voor cadmium, 'Hg' voor kwik en 'Pb' voor lood.

Teruggave

Je kunt gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsinstanties, bij winkeliers en bij BIKE24. Als je oude batterijen en oplaadbare accu's naar BIKE24 wilt retourneren, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

 

Ierland

BIKE24 is als producent geregistreerd in Ierland.

Het fabrikantregistratienummer van Bike24 GmbH is IE03050WB.

BIKE24 neemt je AEEA gratis terug op basis van een één-op-één verhouding en op vergelijkbare basis. AEEA kan ook gratis worden ingeleverd bij je plaatselijke openbare voorziening. De volgende link helpt je de dichtstbijzijnde gemeentelijke voorziening te vinden waar je je AEEA, batterijen en gloeilampen kunt inleveren:

https://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/

Oude elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en gloeilampen mogen nooit bij het huisvuil.

Nederland

BIKE24 is geregistreerd bij de volgende verwijderingssystemen:

 

WEEE:

Stichting Open: Nr. 31404  

 

Batterijen

Stibat: Nr. 41316